پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا صحت دارد که رهبر انقلاب بیمارند و سرطان (سرطان پروستات) دارند گفته می شود چند سال پیش درمان شدند ولی دوباره بیماری رو به وخامت نهاده است؟

2 پاسخ 2

رهبر انقلاب متولد سال 1318 هست و 76 سال سن دارد. سال 1393 / پروستات ایشان عمل شد. فعلا (سال 1394) سالم هستند/// در هر صورت همه ی آدمها روزی میمیرند.
بحمدلله مقام معظم رهبری در صحت و سلامتی کامل به سر می برند. و موضوعی را که ذکر نمودید شایعه ای است مربوطه به دو سال گذشته که به دلیل اینکه آیت‌الله خامنه‌ ای مدتی دچار سرماخوردگی شده‌ بودند و آثار آن در صدای ایشان نیز نمایان بود و به همین خاطر مقداری از برنامه های ایشان با توصیه پزشکان کاسته شد، این قبیل شایعات در سطح خارج از کشور انعکاس وسیعی یافت که با توجه به شرایط کشور با اهداف چند گانه ای نظیر ایجاد نگرانی و اضطراب در مسئولان و مردم، ارزیابی واکنش مردم و ارزیابی نحوه واکنش مسئولین دستگاه‌های رسمی به چنین موضوعی ساخته و پرداخته شده بود.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بیماری رهبر) (سرطان پروستات خامنه ای) (سرطان خامنه ای) (خامنه ای سرطان) (بیماری رهبر ایران) (آیا رهبر بیمار است) (سرطان رهبر) (پروستات خامنه ای) (آیا خامنه ای سرطان دارد؟) (مریضی رهبر) (بیماری رهبر معظم انقلاب) (بیماری خامنه ای) (بیماری رهبر انقلاب) (بیماری رهبری) (سرطان پروستات رهبر) (بیماری سرطان خامنه ای) (ایا رهبر مریض است) () (ایا رهبر سرطان دارد) (بیماری خامنه ایی) (ایا خامنه ای سرطان دارد) (بیماری خامنه ای چیست) (آیا خامنه ای مریض است) (سرطان پروستات رهبری) (بیماری رهبر ) (سرطان رهبری) (پروستات رهبر) (مریضی رهبر انقلاب) (بیماری آقای خامنه ای) (سرطان خون خامنه ای) (خامنه اي سرطان) (مریضی خامنه ای) (خامنه ای سرطان پروستات) (مریضی رهبر ایران) (بيماري رهبر) (بیماری سرطان ایت الله خامنه ای) (خامنه ای سرطان دارد) (وضعیت بیماری رهبر) (مریضی رهبری) (درستی سرطان امام خامنه‌ای ) (آیا خامنه ای سرطان دارد) (سرطان پروستات رهبر انقلاب) (بیماری امام خامنه ای) (بیماری رهبرانقلاب) (بیماری خامنه ای چیست؟) (بیماری مقام معظم رهبری) (رهبر مریض است) (شایعه بیماری رهبر) (خامنه ای مریض است) (ایا خامنه ای مریض است) (بيماري خامنه اي) (خامنه ای پروستات) (سرطان خامنه اي) (سرطان ایت الله خامنه ای) (سرطان مقام معظم رهبری) (بیماری رهبر ایران چیست) (ایا ایت الله خامنه ای بیماری بدی دارد) (شایعه بیماری رهبر انقلاب ) (بیماری رهبر) (بیماری اقای خامنه ای) (بیماری ایت الله خامنه ای) (سرطان پروستات خامنه اي) (رهبر چند سال دارد) (آیا رهبر سرطان دارد) (ایاخامنه ای سرطان دارد) (رهبر ایران چند سال دارد) (بیماری آیت الله خامنه ای) (بیماری رهبری چیست) (وخامت بیماری آقای خامنه ای) (ایا رهبر بیمار است) (آیا رهبر مریض است) (خبر مریضی رهبر) (بيماري رهبر انقلاب) (شایعه بیماری رهبر انقلاب) (خامنه ای سرطان خون دارد) (بیماری پروستات رهبر) (شایعه بیماری خامنه ای) (سرطان خامنهای)