پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سینک/هنزک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سینک/هنزک 221435 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سینک/هنزک باید ابتدا 0221435 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سینک/هنزک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0221435123456 را وارد نمایید. شهرستان سینک/هنزک از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()