پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سیرا/پل خواب چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سیرا/پل خواب 261524 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سیرا/پل خواب باید ابتدا 0261524 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سیرا/پل خواب زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0261524123456 را وارد نمایید. شهرستان سیرا/پل خواب از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()