پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سلمان آبادورامین چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سلمان آبادورامین 292426 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سلمان آبادورامین باید ابتدا 0292426 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سلمان آبادورامین زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0292426123456 را وارد نمایید. شهرستان سلمان آبادورامین از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده