پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سامان دام چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سامان دام 2292724 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سامان دام باید ابتدا 02292724 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سامان دام زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 02292724123456 را وارد نمایید. شهرستان سامان دام از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سامان دام)