پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مساحت چین چند کیلومتر مربع است؟

1 پاسخ 1

کشور چین (China) طبق آمار 9640821 کیلومتر مربع وسعت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مساحت چین) (وسعت چین) (مساحت چين) (مساحت چین ) (مساحت کشور چین) (مساحت كشور چين) ( مساحت چین) (چین+مساحت) (مساحتچین) (مساحت کشورچین) (کشور چین+مساحت) () (وسعت استرالیا)