پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان زیدشت چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان زیدشت 262483 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان زیدشت باید ابتدا 0262483 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در زیدشت زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0262483123456 را وارد نمایید. شهرستان زیدشت از توابع استان تهران می باشد.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده