پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان زرین دشت/انزاها چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان زرین دشت/انزاها 221639 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان زرین دشت/انزاها باید ابتدا 0221639 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در زرین دشت/انزاها زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0221639123456 را وارد نمایید. شهرستان زرین دشت/انزاها از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()