پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان زره در چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان زره در 221573 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان زره در باید ابتدا 0221573 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در زره در زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0221573123456 را وارد نمایید. شهرستان زره در از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده