پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دیزان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دیزان 2624788 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دیزان باید ابتدا 02624788 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دیزان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 02624788123456 را وارد نمایید. شهرستان دیزان از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده