پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دوتویه سفلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دوتویه سفلی 229272 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دوتویه سفلی باید ابتدا 0229272 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دوتویه سفلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0229272123456 را وارد نمایید. شهرستان دوتویه سفلی از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دوتویه سفلی)