پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دماوند/گیلاوند چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دماوند/گیلاوند 221522 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دماوند/گیلاوند باید ابتدا 0221522 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دماوند/گیلاوند زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0221522123456 را وارد نمایید. شهرستان دماوند/گیلاوند از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره دماوند) (پیش شماره گیلاوند) (پیش شماره شهرستان دماوند) (کد تلفن دماوند) (کدشماره گیلاوند) (پیش شماره دماوند ) (پيش شماره دماوند) (پيش شماره گيلاوند) (شهرستان گیلاوند) (221522 دماوند) (پيش شماره تلفن گيلاوند)