پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان درده چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان درده 2216239 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان درده باید ابتدا 02216239 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در درده زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 02216239123456 را وارد نمایید. شهرستان درده از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()