پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور بحرین چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت بحرین (Bahrain) ماناما (Manama) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت بحرین) (مرکز بحرین) (پایتخت بحرین کجاست؟) (پايتخت بحرين) (مرکز بحرین کجاست) (مرکزبحرین) (پایتخت بحرین چه نام دارد) (نام پایتخت بحرین) (مركز بحرين) (نام پايتخت بحرين) (پایتخت بحرین ) (پایتخت کشور بحرین) (مرکز بحرين) (پایتخت بحرین چیست) () (نام مرکز بحرین) (پایتخت بهرین) (مرکز کشور بحرین) (پایتخت بحرین کجاست) (مرکز بهرین) (بايتخت بحرين) (بحرین کجاست) (مرکز بحرین کجاست؟) (مركزبحرين) (مرکز بحرین ) (پایتخت بحرین) (پایتخت کشوربحرین) (پایخت بحرین) (پايتخت كشور بحرين) (مرکز بحرین) (نام مركز بحرين) (پایتخت کشور بحرین کجاست) ("پایتخت بحرین چه نام دارد") (�����ی� �ی��) (پایتخت بحرن) (اسم پایتخت کشور بحرین) (پایتخت کشوربحرین؟)