پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان خرمدشت/سیاه سنگ چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان خرمدشت/سیاه سنگ 221258 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان خرمدشت/سیاه سنگ باید ابتدا 0221258 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در خرمدشت/سیاه سنگ زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0221258123456 را وارد نمایید. شهرستان خرمدشت/سیاه سنگ از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره خرمدشت) ()