پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان خاتونلر/امیرآبادتوانبخشی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان خاتونلر/امیرآبادتوانبخشی 262374 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان خاتونلر/امیرآبادتوانبخشی باید ابتدا 0262374 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در خاتونلر/امیرآبادتوانبخشی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0262374123456 را وارد نمایید. شهرستان خاتونلر/امیرآبادتوانبخشی از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده