پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان حصارحسن بیک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان حصارحسن بیک 292428 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان حصارحسن بیک باید ابتدا 0292428 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در حصارحسن بیک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0292428123456 را وارد نمایید. شهرستان حصارحسن بیک از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(حصارحسن بیک)