پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان حصاربن چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان حصاربن 221644 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان حصاربن باید ابتدا 0221644 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در حصاربن زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0221644123456 را وارد نمایید. شهرستان حصاربن از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(حصاربن)