پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان حصارامیر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان حصارامیر 292332 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان حصارامیر باید ابتدا 0292332 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در حصارامیر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0292332123456 را وارد نمایید. شهرستان حصارامیر از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره 2383)