پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان حسن آباد/خالصه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان حسن آباد/خالصه 228227 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان حسن آباد/خالصه باید ابتدا 0228227 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در حسن آباد/خالصه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0228227123456 را وارد نمایید. شهرستان حسن آباد/خالصه از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده