پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مساحت کانادا چند کیلومتر مربع است؟

1 پاسخ 1

کشور کانادا (Canada) طبق آمار 9984670 کیلومتر مربع وسعت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مساحت کانادا) (وسعت کانادا) (مساحت كانادا) (وسعت كانادا) (مساحت کشور کانادا) () (مساحت .کانادا) (وسعت مونیتوبا کانادا) ( مساحت کانادا)