پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

من وقتی بول می کنم و از دستشویی خارج می شوم سریعا احساس می کنم مایعی از آلتم خارج می شود. خودم احتمال می دهم که به خاطر آن که آب را با شدت به آلتم می گیرم مقداری از آب وارد آلتم شده که هنگام ایستادن خارج می شود اگر اینگونه باشد آیا این آب نجس است و اگر درست نباشد حکم چیست؟

1 پاسخ 1


اگر بعد از بول استبرا نمی نموده اید ورطوبت مشکوکی از شما خارج شده باشد که در این صورت نجس خواهد بود و باید برای نماز تطهیر کنید و اگر تطهیر نکرده اید ، نمازهایی را که با این حالت خوانده اید را باید قضا کنید ولی اگر شک دارید از شما رطوبتی خارج شده یا نه بنابر بر طهارت بگذارید و قضای نماز ها واجب نیست. به طور کلی فایده استبرا از بول این است که اگر آب مشکوکى بعد از آن خارج شود، پاک است و وضو را هم باطل نمى‏کند؛ اما اگر استبرا نکرده، باید وضو را اعاده کند و محل را بشوید. فایده استبرا از منى این است که اگر رطوبت مشکوکى از او خارج شود و نداند منى است یا یکى از آب‏هاى پاک، غسل ندارد و اگر استبرا نکند و احتمال دهد ذرات منى در مجرا باقى بوده و همراه بول یا رطوبت دیگرى خارج شده، باید دوباره غسل کند.

روش استبرا:

آسان ترین راه این است که بعد از شستن محل مدفوع انگشت میانه دست چپ را در محل خروج مدفوع قرار داده و سه مرتبه تا زیر بیضه بکشند و سپس انگشت کنار شست را زیر آلت بگذارند و انگشت شست را روی آن و سه مرتبه تا سر آلت بکشند و در مرحله آخر سر آلت را سه مرتبه فشار دهند.


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(استبرا از بول) (استبرا) (خارج شدن منی هنگام مدفوع غسل می خواهد) ()