پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان چنگی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان چنگی 292346 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان چنگی باید ابتدا 0292346 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در چنگی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0292346123456 را وارد نمایید. شهرستان چنگی از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده