پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان چاله ترخان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان چاله ترخان 2292356 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان چاله ترخان باید ابتدا 02292356 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در چاله ترخان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 02292356123456 را وارد نمایید. شهرستان چاله ترخان از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده