پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان چاران چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان چاران 261538 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان چاران باید ابتدا 0261538 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در چاران زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0261538123456 را وارد نمایید. شهرستان چاران از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(چاران)