پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان جوستان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان جوستان 2624783 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان جوستان باید ابتدا 02624783 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در جوستان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 02624783123456 را وارد نمایید. شهرستان جوستان از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده