پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

غسل جنابت چگونه بر زن واجب می شود؟ (لطفا دقیقا بگویید چون رساله ها خوب توضیح نداده اند).

1 پاسخ 1


.
حصول جنابت در بانوان به دو طریق است: الف) دخول و همبستری از طرف جلو و یا پشت، ب ) خروج منى. البته هر مایعى که از زنان خارج شود، منى نیست. تنها ترشحاتى که در اوج لذت جنسى خارج مى‏گردد، حکم منى را دارد.
گاهى پس از ملاعبه (یعنى بازى و شوخى‏هایى که به تحریک غریزه جنسى انجام مى‏گیرد و موجب احساس خوشایندى و لذت جنسى مى‏گردد.) مایع سفید رنگى خارج مى شود، که آن مایع گر چه از روى شهوت و احساس لذت خارج شده، ولى مادامى که علائم منى را نداشته باشد (مذى) نامیده مى‏شود و پاک است و هیچ یک از احکام منى بر آن مترتب نمى‏شود. علائم منى عبارتند از:
1- مایعى که خارج مى‏شود از روى شهوت و همراه با ارضاء کامل باشد.
2- با فشار و جستن بیرون مى‏ریزد (در زنان لازم نیست با جستن بیرون آید).
3- بدن پس از آن کمى سست مى‏شود. البته ممکن است در فردی با وجود ارضاء کامل سستی هم ایجاد نشود ولی خیلی نادر است.
بنابراین ترشحاتى که با اندکى شهوت و خوشایندى خارج مى‏شود پاک است و غسل ندارد ولى مایعى که همراه با اوج شهوت (ارگاسم) از زن خارج مى‏شود حکم منى را دارد و موجب جنابت است ولی به طور کلی هر وقت یقین پیدا کردید آنچه از شما خارج شده منی بوده نجس است و غسل جنابت واجب می شود و اما هر وقت یقین ندارید، غسل واجب نمی شود و اجتناب از آن رطوبت نیز لازم نیست. بنابر فتوای حضرت آیت الله فاضل اگر در حال عادت جنب شود می تواند غسل جنابت انجام دهد و اثر جنابت مرتفع می شود کما اینکه غسل های دیگر مثل غسل جمعه و غیره نیز از او در حال حیض صحیح است و می تواند صبر کند بعد از پاک شدن از حیض به نیت هر دو یک غسل انجام دهد.


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(غسل جنابت زنان چگونه است) (غسل حیض چگونه انجام میشود؟) (غسل جنابت چگونه انجام میشود؟) (زن چگونه جنب می شود) (جنابت زن) (غسل جنابت در چه مواقعی واجب است) (غسل جمعه چگونه انجام میشود) (غسل جنابت چگونه واجب می شود) (در چه مواقعی غسل واجب است؟) (در چه مواقعی غسل جنابت واجب می شود؟) (زن چگونه جنب میشود) (چه مواقعی غسل جنابت واجب است؟) (چگونه زن جنب میشود) (چگونه غسل جنابت واجب می شود) (زنان چگونه جنب می شوند) (غسل جنابت چگونه انجام میشود) (غسل جمعه چگونه انجام می شود) (غسل جنابت چگونه واجب میشود) (در چه مواقعی غسل جنابت واجب است؟) () (در چه مواقعی غسل جنابت واجب میشود؟) (چه زمانی غسل جنابت برزن واجب میشود) (غسل چگونه انجام می شود؟) (زن چگونه جنب می شود؟) (چه موقع غسل جنابت به زن واجب می شود /) (چه وقت غسل جنابت بر زن واجب می شود؟) (جگونه زنان جنب میشوند) (چگونه غسل جنابت واجب میشود ) (غسل جنابت چگونه است؟) (چه زمانی غسل جنابت بر زن واجب میشود؟) (غسل حیض چگونه است) (چه مواقعی غسل جنابت واجب میشود) (جنب در زنان چگونه است) (چه زمانی غسل جنابت بر زنان واجب میشود؟) (غسل حیض چگونه انجام میشود) ( چگونه غسل جمعه می گیرند ؟) (غسل جنابت چیست و چگونه انجام میشود) (غسل چگونه انجام میشود؟) (غسل حيض چگونه است) (غسل جنابت چگونه انجام می شود) (غسل جنابت چیست و چگونه است) (غصل جنابت چه مواقعی واجب است) (چگونه غسل کنیم) (غسل جنابت) (غسل جنابت چگونه هست) (چگونه غسل حیض) (مواقع غسل جنابت) (غسل جنب در چه مواقعی می باشد) (چگونه غسل جنابت بگیریم) (چگونه غسل کردن؟) (غسل جنابت کی بر زن واجب میشود) (چگونه غسل کنیم؟) (چگونه غسل جنابت کنم) (احکام جنابت زن) (جكونه غسل كنيم) (چگونه غسل میکنند) (غسل جنابت چگونه ایت)