پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اینکه گفته می شود خاموش کردن شهوات نفسانی دیدگاه تفریطی است با توجه به اینکه حالات روحانی و ایمانی در انسان ها متفاوت می باشد آیا دیدگاه اعتدال شهوت نفسانی مربوط به عوام الناس می باشد و مربوط به انسان هایی که در مسیر معرفت و عرفان حرکت می کنند جایز نیست به علت اینکه شهوت به همراه خود پشیمانی ذاتی به همراه دارد؟

1 پاسخ 1

انسان در همه مراحل زندگی نیازهایی واقعی و اصیلی دارد که باید به طور صحیح و منطقی به آنها پاسخی در خور و منطقی بدهد و این نیاز در همه انسانها حتی انبیا و اولیا و در همه مراحل زندگی با شدت و ضعفش وجود دارد . هر چند نوع نیازهای انسان در هر مرحله از عمر و زندگی متفاوت است ولی اصل نیاز در همه ادوار پا بر جا و باقی است . این نیازها طیف وسیعی از احتیاجات مادی و معنوی و عاطفی و روانی را در بر می گیرد و ایجاد تعادل و توازن میان آنها و برآوردن خارج از حد افراط و تفریط برآیند دستورات و احکام و سفارشات دین و مورد توصیه اولیای آن است . در روایات فراوانی رسول گرامی اسلام و اوصیای شایسته و پاک او به میانه روی و اقتصاد و در پیش گرفتن مشی و روش متعادل سفارش کرده اند و خود نیز در عمل چنین رفتار و کنشی داشته و در هیچ برنامه و کرداری دچار زیاده روی و تقصیر نشده اند . بارها خوی پیامبر گرامی –ص- مسلمانانی را که از دنیا و بهره مندی آن و رابطه با همسر و انس با خانواده کناره می گرفتند و انزوا و رهبانیت و غار نشینی را اختیار می کردند مورد مذمت و سرزنش قرار می دادند و اظهار می کردند که ما با وجود داشتن مقامات معنوی و جایگاه رفیع انسانی و روحانی با همسر ارتباط داریم و از لذت های حلال و مباح خداوند بهره می بریم و با جامعه و مردم تعامل و تعاون و رابطه داریم و شما باید در این امور از ما پیروی و اقتدا نمایید . در سیره و سنت پیامبر گرامی و اولیای الهی دیده نشده که این گونه ارتباط ها و بهره مندی ها کنارگذاشته شود بلکه تا آخر عمر و حیاتشان ادامه داشته است . البته نوع نگاه و تلقی آنها از لذت ها و بهره مندی ها با نوع دید و نگرش ما متفاوت است . آنها به دلیل معرفت ژرف و عمیق از هستی و خالق هستی و آشنایی با واقعیت موجودات و ربط و وابستگی آنها در ذره ذره وجود خود به حق تعالی و مشاهده فقر و نیستی همه عالم در برابر هستی مطلق و اصیل در همه چیز و با همه چیز و قبل از هر چیز و بعد از هر چیز خدا را می بینند و به تعبیر امیر المومنین –ع- هیج چیزی را ندیدم مگر آن که با آن و پیش از آن پس از آن خدا را دیدم . آنها در عین حال که انسان هستنی و نیازهای طبیعی و معمول انسانی را دارند و پاسخی متعادل و درست به نیازهای خود می دهند و رمز تکامل و تعالی را در همین پاسخ منطقی و متوازن به نیاز ها می دانند ، در هیچ حال از ولی نعمت و عطا بخش لذت ها و بهره مندی های خود غافل نمی شوند و پیش از آن که به نعمت و لذت توجه نمایند به صاحب و بخشند ه آن توجه می کنند و در کنار هر نعمتی ولی نعمت خود را نظاره می کنند . البته حالات آنها یکسان و یکنواخت نمی باشد و توجه آنها به حق تعالی در همه حالات و اوقات مشابه و یکسان نیست . توجه و غرق شدن آنها در حال نماز و عبادت و خلوت با محبوب با حال توجه آنها به هنگام فعالیت های اجتماعی و انجام وظایف الهی و تماس با همسر و انس با فرزندان و اقوام و شرکت در صحنه های نبرد با دشمنان بدون شک متفاوت است و شاید یکی از دلایل ناله ها و گریه ها و استغفارهای آنها در دل شب همین تفاوت حالات و توجهات آنها به حق تعالی باشد و تنزل از حال استغراق در یاد خدا را در هنگام انجام مسئولیت هایی که به امر الهی ناگزیر از انجام آن بودند را برای خود گناه و غفلت می شمردند و از پیشگاه خداوند به خاطر آن عذر خواهی و استغفار می کردند .
ر. ک : امام شناسی ، سید محمد حسین حسینی طهرانی

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دیدگاه تفریطی) (شهوت)