پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان جوردآرینه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان جوردآرینه 221595 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان جوردآرینه باید ابتدا 0221595 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در جوردآرینه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0221595123456 را وارد نمایید. شهرستان جوردآرینه از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده