پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان توچال چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان توچال 2923052 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان توچال باید ابتدا 02923052 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در توچال زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 02923052123456 را وارد نمایید. شهرستان توچال از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده