پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پیست آبعلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پیست آبعلی 221588 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پیست آبعلی باید ابتدا 0221588 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پیست آبعلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0221588123456 را وارد نمایید. شهرستان پیست آبعلی از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شماره تلفن پیست آبعلی) (پیست آبعلی) (پیست آبعلی تلفن) (تلفن پیست آبعلی) (پيست آبعلي) () (تلفن تماس پیست آبعلی) (شماره تماس پیست آبعلی) (شماره تماس پيست آبعلي) (پیش شماره آبعلی)