پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پیرده چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پیرده 2216238 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پیرده باید ابتدا 02216238 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پیرده زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 02216238123456 را وارد نمایید. شهرستان پیرده از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده