پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پورکان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پورکان 261535 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پورکان باید ابتدا 0261535 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پورکان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0261535123456 را وارد نمایید. شهرستان پورکان از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

("پورکان") ()