پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پادگان/پرندک چند است؟

2 پاسخ 2

پیش شماره شهرستان پادگان/پرندک 229466 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پادگان/پرندک باید ابتدا 0229466 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پادگان/پرندک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0229466123456 را وارد نمایید. شهرستان پادگان/پرندک از توابع استان تهران می باشد.
شماره تلفن پادگان پرندک (لشکر 23) در این شهرستان 4662010 و 4662012 (تلفنخانه) می باشد. با توجه به پیش شماره شهرستان پرندک برای تماس با این پادگان باید شماره های 02294662010 و یا 02294662012 را شماره گیری نمایید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پادگان پرندک) (پادگان پرندک تهران) (شماره تلفن پادگان پرندک) (آدرس پادگان پرندک) () (آدرس پادگان پرندک تهران) (پادگان پرندك) (شماره تلفن پادگان 02 پرندک) (شماره پادگان پرندک) (شماره تلفن پادگان پرندک تهران) (شماره تلفن پادگان ها) (شماره تلفن پادگان) (پرندک پادگان) (پیش شماره پرندک) (پادگان 23 پرندک) (تلفن پادگان پرندک) (پادگان پرندک آدرس) (پرندک) (پادگان پرندک ) (ادرس پادگان پرندک) (آدرس پادگان پرندك) (شماره تلفن پادگانها) (آدرس لشگر 23 پرندک) (شماره تلفن لشگر 23) (ادرس+پادگان+پرندك) (کد شهر پرندک) (آدرس لشکر 23 نوهد) (آدرس پادگان های پرندک) (آدرس پادگان لشگر 23 تکاور) (پیش شماره تلفن پرندک) (شماره تلفن پادگان 02) (لشگر 23 پرندک) (تلفن پادگان پرندک تهران) (ادرس پادگان 23) ( شماره تلفن پادگان پرندک) (0229466 کد کدام شهر است) (پادگان پرندک) (پادگان)