پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بیدگنه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بیدگنه 262372 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بیدگنه باید ابتدا 0262372 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بیدگنه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0262372123456 را وارد نمایید. شهرستان بیدگنه از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بیدگنه ) (شهرستان بیدگنه)