پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ایگل باغ گل چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ایگل باغ گل 221336 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ایگل باغ گل باید ابتدا 0221336 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ایگل باغ گل زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0221336123456 را وارد نمایید. شهرستان ایگل باغ گل از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده