پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ایرین چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ایرین 2282824 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ایرین باید ابتدا 02282824 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ایرین زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 02282824123456 را وارد نمایید. شهرستان ایرین از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده