پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ایرا چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ایرا 221445 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ایرا باید ابتدا 0221445 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ایرا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0221445123456 را وارد نمایید. شهرستان ایرا از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده