پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان امامزاده/داوود چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان امامزاده/داوود 221272 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان امامزاده/داوود باید ابتدا 0221272 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در امامزاده/داوود زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0221272123456 را وارد نمایید. شهرستان امامزاده/داوود از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شماره تلفنهای استانه امامزاده داوود) ()