پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان اکبرآباد/نسیم شهر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان اکبرآباد/نسیم شهر 229435 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان اکبرآباد/نسیم شهر باید ابتدا 0229435 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در اکبرآباد/نسیم شهر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0229435123456 را وارد نمایید. شهرستان اکبرآباد/نسیم شهر از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره نسیم شهر) (پیش شماره جدید نسیم شهر) ()