پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اگر دختری بخواهد با پسر هم کفو شرعی خود ازدواج موقت کند آیا اجازه پدر شرط است؟ اگر ازدواج موقت با شرط عدم دخول باشد و اگر هیچ مفسده ای و ضرری متوجه دختر و پسر نشود و پدر دختر مخالف باشد به دلیل اینکه این کار را خوب نمی داند و دلیل موجهی ندارد دختر می تواند بدون اجازه ولی با پسر ازدواج موقت کند؟

1 پاسخ 1

ازدواج موقت با دختر بکر اگر با رعایت شرایط و حساب شده باشد اشکال ندارد ولى اکثر مراجع اذن پدر را (به صورت فتوا یا احتیاط وجوبى) در ازدواج دختر باکره لازم مى‏دانند و از این جهت فرقى بین ازدواج موقت و دائم نیست. سعی کنید دلایل خود را بابیان صحیح برای پدر روشن نمایید واستدلال او را هم بشنوید شاید یکی از دو طرف قانع شوید و مشکل حل شود .

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ازدواج)