پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان اسکمان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان اسکمان 262379 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان اسکمان باید ابتدا 0262379 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در اسکمان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0262379123456 را وارد نمایید. شهرستان اسکمان از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده