پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان اسدآباد/چهارباغ چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان اسدآباد/چهارباغ 262368 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان اسدآباد/چهارباغ باید ابتدا 0262368 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در اسدآباد/چهارباغ زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0262368123456 را وارد نمایید. شهرستان اسدآباد/چهارباغ از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده