پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ارنگه/ابهرک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ارنگه/ابهرک 261533 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ارنگه/ابهرک باید ابتدا 0261533 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ارنگه/ابهرک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0261533123456 را وارد نمایید. شهرستان ارنگه/ابهرک از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ابهرک)