پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان احمدآبادمستوفی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان احمدآبادمستوفی 228272 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان احمدآبادمستوفی باید ابتدا 0228272 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در احمدآبادمستوفی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0228272123456 را وارد نمایید. شهرستان احمدآبادمستوفی از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره احمدآباد مستوفی) ()