پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان احمدآباد/اوسط چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان احمدآباد/اوسط 291238 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان احمدآباد/اوسط باید ابتدا 0291238 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در احمدآباد/اوسط زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0291238123456 را وارد نمایید. شهرستان احمدآباد/اوسط از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده