پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان آهارفشم چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان آهارفشم 221379 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان آهارفشم باید ابتدا 0221379 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در آهارفشم زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0221379123456 را وارد نمایید. شهرستان آهارفشم از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده