پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان آلوئک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان آلوئک 292323 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان آلوئک باید ابتدا 0292323 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در آلوئک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0292323123456 را وارد نمایید. شهرستان آلوئک از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آلوئک)