پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان آجین دوجین چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان آجین دوجین 262454 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان آجین دوجین باید ابتدا 0262454 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در آجین دوجین زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0262454123456 را وارد نمایید. شهرستان آجین دوجین از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آجین دوجین)