پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان آتشگاه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان آتشگاه 261439 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان آتشگاه باید ابتدا 0261439 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در آتشگاه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0261439123456 را وارد نمایید. شهرستان آتشگاه از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده